Menu

Geslaagd evenement voor ondernemers over aanbestedingen

Ede – Ondernemen en effectief inschrijven op aanbestedingen. Dat was de titel van de themamiddag die ondernemersnetwerk BIZ organiseerde in samenwerking met de gemeente Ede.

Zo’n 45 ondernemers kwamen tijdens de informatieve bijeenkomst meer te weten over het proces van aanbesteden bij en inkopen door de gemeente. Kostbare kennis voor wie een goede kans wil maken op een van de mooie opdrachten die de gemeente Ede regelmatig heeft te vergeven.
Net als veel bedrijven heeft een gemeente opdrachten voor externen.  Maar juist bij dit soort zaken waarmee vaak grote bedragen zijn gemoeid, ligt het handelen van de gemeente onder een vergrootglas. Daarom staan waarden als gelijke kansen, transparantie, zorgvuldigheid en vertrouwen centraal in het proces van aanbesteding en inkoop. Een kwestie van ‘behoorlijk bestuur’.
Een gemeente heeft bovendien te maken met een scala aan wetten en regelingen, zoals Europese aanbestedingsrichtlijnen en  de NEVI-beroepscode. Wie zaken wil doen met de gemeente, kan maar beter goed op de hoogte zijn.
Inschrijving
Kees Schipstra, strategisch inkoopcoördinator bij de gemeentes  Ede en Barneveld, legde de aanwezige ondernemers uit hoe het proces van aanbesteding en gunning verloopt. Hij vertelde bij welk loket ze moeten zijn (niet bij de afdeling Inkoop, maar bij de budgethouders: de hoofden van de diverse afdelingen!). En hij gaf tips voor de inschrijving, bijvoorbeeld voor de manier waarop  je je kunt onderscheiden om je kansen te vergroten.

Ideële beleidsuitgangspunten
Daphne Bottenberg, projectleider Social Return On Investment bij de gemeente Ede gaf specifieke invulling aan de vraag: Hoe word je kansrijk bij een aanbesteding? Een antwoord dat zwaar meeweegt in het huidige sociale aanbestedingsbeleid van de gemeente Ede: door iemand met afstand tot werk of de maatschappij er weer bij te betrekken. Bijvoorbeeld door een stageplaats of een arbeidsplaats aan te bieden.

Social Return is een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Gemeente Ede heeft in de aanloop naar de Participatiewet op deze manier al 136 mensen aan een stap dichter bij werk geholpen.  De ondernemer die bij de inschrijving aangeeft hoe hij of zij daaraan bij kan dragen, heeft beslist een streepje voor bij de gunning. 

Ondernemersnetwerk BIZ
Waar gemeente en ondernemers elkaar ontmoeten, ontstaat synergie. Met deze themamiddag heeft de gemeente Ede zich van haar ondernemende en sociale kant laten zien. Wie meer wil weten over het aanbestedingsbeleid, kan een kijkje nemen op de site van de gemeente Ede.

Organisator en initiatiefnemer BIZ, ondernemersnetwerk uit de regio, bestaat uit een groep enthousiaste ondernemers met een gezamenlijk doel: groeien als bedrijf én als ondernemer. In dat kader organiseert de groep ontbijtbijeenkomsten en themamiddagen. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om als gast een ontbijtbijeenkomst bij te wonen.

Terug naar het overzicht